دفتر آمار و اطلاعات و GIS
سخن روز :
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فصول سال 1394 و سالانه 1393 نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فصول سال 1394 و سالانه 1393
نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فصول سال 1394 و سالانه 1393
1394/02/10
تهيه و تدوين سالنامه آماري استان لرستان 1393 تهيه و تدوين سالنامه آماري استان لرستان 1393
تهيه و تدوين سالنامه آماري استان لرستان 1393
1394/02/10
آغاز اجراي طرح آمارگيري نيروي كار- فصل بهار 1394 آغاز اجراي طرح آمارگيري نيروي كار- فصل بهار 1394
آغاز اجراي طرح آمارگيري نيروي كار- فصل بهار 1394
1394/02/10
آغاز اجراي طرح آمارگيري قيمت خرده فروشي و خدمات مورد مصرف خانوارهاي روستايي آغاز اجراي طرح آمارگيري قيمت خرده فروشي و خدمات مورد مصرف خانوارهاي روستايي
آغاز اجراي طرح آمارگيري قيمت خرده فروشي و خدمات مورد مصرف خانوارهاي روستايي..........
1394/02/10
طرح آمار گيري قيمت خرده فروشي و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري طرح آمار گيري قيمت خرده فروشي و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري
طرح آمار گيري قيمت خرده فروشي و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري......
1394/02/10
آغاز اجراي طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار 1394 آغاز اجراي طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار 1394
آغاز اجراي طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار 1394 ..................
1394/02/10
تهيه و تدوين حسابهاي منطقه اي سال 1393 تهيه و تدوين حسابهاي منطقه اي سال 1393
تهيه و تدوين حسابهاي منطقه اي سال 1393
1394/02/10
Powered by DorsaPortal