دفتر آمار و اطلاعات و GIS
اطلاعات مدير
نام
سيدحسين
نام خانوادگي نورالديني
مدرك تحصيلي فوق ليسانس
رشته تحصيلي آمار
سابقه كار 12 سال

 

سمت مديركل آمار و اطلاعات
پست الكترونيك modir-it@ostan-lr.ir
تلفن 2191206
 شرح وظايف مدير كل آمار و اطلاعات
 •  ساماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي و آمارگيري هاي نمونه اي در قالب چارچوب هاي مركز آمار ايران .
 • ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به دستگاه هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور
 • جمع آوري آمارهاي ثبتي ،‌تهيه و تدوين سالنامه آماري استان و جمع آوري نيازهاي آماري سازمان هاي اجرايي استان ضمن هماهنگي با مركز آمار ايران .
 • تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استان و آماده سازي براي انتشار .
 • سازماندهي و تهيه حساب هاي منطقه استان در قالب چارچوب هاي مركز آمار ايران .
 • ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز آموزشي ،‌تحقيقاتي و دانشگاهي و ديگر متقاضيان در سطح استان .
 • بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران .
 • انجام وظايف دبيرخانه اي شوراي كاربران سيستم هاي اطلاعات مكاني استان (GIS).
 • ايجاد سيستم اطلاعات مكاني عمومي استان ( GIS ) با همكاري معاونت هاي مربوطه در استانداري .
 • تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز طرح هاي آماري هماهنگ با فعاليت هاي تهيه نقشه در كشور .
 • ارائه گزارش هاي ادواري از چگونگي پيشرفت فعاليت هاي آماري از نظر كمي و كيفي براي استاندار و معاونين محترم و ساير دستگاههاي اجرايي و مركز آمار ايران .
 • شركت فعال در كميته ها و شوراهاي استان مرتبط با وظايف سازماني و ارائه گزارش به مقامات ذي صلاح.

تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal