دفتر آمار و اطلاعات و GIS
بهنگام رساني نقشه آماري
 دفتر آمار و اطلاعات در راستاي اهداف مركز آمار ايران به منظور انجام سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها نسبت به تهيه نقشه‌هاي آماري در مقياس شهري و روستايي استان اقدام مي‌نمايد و قبل از هر سرشماري و طرح بزرگ آماري وظيفه بهنگام‌سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي و شماره‌گذاري بلوك و آبادي‌ها و خانوار شماري بلوك و آبادي و حوزه‌بندي و تقسيم كار ماموران آمارگير را بر روي نقشه‌ها انجام مي‌دهد. پس از اين مرحله، مأموران آمارگيري با توجه به آدرس موجود بر روي نقشه‌ها به مكان‌هاي واقع در حوزه ماموريت خود مراجعه و آمارگيري مي‌كنند


نقشه‌هاي آماري به نقشه‌هايي اطلاق مي‌شوند كه براي اجراي سرشماري‌ها و فعاليت‌هاي آماري در مقياس مناسب براي مناطق شهري و روستايي تهيه مي‌شوند. از اين نقشه‌ها علاوه بر كنترل پوشش جغرافيايي منطقه تحت پوشش سرشماري و همچنين موقعيت‌يابي و شناسايي آدرس‌هاي مورد نياز، براي شناسايي آدرس‌هاي آماري و انطباق آن با مكان جغرافيايي نيز استفاده مي‌شود. لذا نقشه‌هاي آماري علاوه بر نمايش عوارض طبيعي و مصنوعي مورد نياز، حاوي آدرس‌هاي آماري نيز مي‌باشند كه انطباق اطلاعات آماري در سطوح مختلف را با مكان جغرافيايي آن ميسر مي‌سازند
 
 
 

نقشه‌هاي آماري موجود در دفتر آمار و اطلاعات1ـ نقشه‌هاي با مقياس 2000 : 1 از كليه شهرهاي استان ( 23 شهر )

2 ـ نقشه‌هاي با مقياس 50000 : 1 استان همراه با تمامي نقاط روستايي

3 ـ نقشه آبادي‌هاي بزرگ (آبادي‌هاي داراي نقشه بلوكه) با مقياس 2000 : 1

4 ـ نقشه‌هاي رقومي بر مبناي نقشه‌هاي شهري در مقياس 2000 : 1 با فرمت هاي DWG و SHP

5 ـ نقشه‌هاي رقومي بر مبناي نقشه‌هاي آبادي هاي بزرگ روستايي در مقياس 2000 : 1 با فرمت هاي DWG و SHP
6 ـ نقشه‌هاي رقومي بر مبناي نقشه‌هاي توپوگرافي روستايي در مقياس 50000 : 1 با فرمت هاي DWG و SHP


در سالهاي گذشته بهنگام رساني نقشه هاي آماري با روش هاي سنتي نقشه برداري انجام مي شد ولي در حال حاضر با استفاده از نقشه هاي دقيق و مورد تأييد سازمان نقشه برداري كشور و با بكارگيري روشهاي نوين نقشه برداري عمليات بهنگام رساني نقشه ها انجام مي گيرد . 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal