دفتر آمار و اطلاعات و GIS
MIS
اين سيستم قادر است تمام اقلام آماري موجود استان را كه به هر نحوي توليد ميشود در بازه هاي زماني مختلف به صورت بانك اطلاعات نرم افزاري نگهداري نموده و انواع گزارشهاي مديريتي مورد نياز استان را توليد نمايد. سيستم اطلاعات مديريت به مجموعه مديريتي و كارشناسي استان امكان مي دهد تا در كوتاه ترين زمان ممكن و با استفاده از شبكه جهاني در هر نقطه اي از دنيا از اين سيستم بهره گيري شود . مشاركت جدي دستگاه هاي اجرايي با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده در ورود اطلاعات اختصاصي و توليد شده توسط ادارات استان ميتواند اين سيستم را به روز و كارآمد نگه دارد.
 
 
 
( ضرورت واهميت مقوله ي امنيت اجزاء وابعاد امنيت سيستم هاي اطلاعاتي و نحوه ي اعمال مديريت امنيت در سيستم هاي اطلاعاتي) 
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal