دفتر آمار و اطلاعات و GIS
سرشماري نفوس و مسكن

نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 ( صفحه 1 تا 150 )

نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 ( صفحه 151 تا 333 )


جمعيت آبادي ها


  جمعيت به تفكيك رده هاي سني و شهرستان

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ استان لرستان

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان اليگودرز

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان بروجرد

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان خرم آباد

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان دلفان

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان دورود

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان كوهدشت

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان ازنا

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان پلدختر

جمعيت بر حسب رده هاي سني ـ شهرستان سلسله

 

مهاجرت

مهاجرت به تفكيك شهرستان

شاغلان استان

تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal