دفتر آمار و اطلاعات و GIS
سرزمين ، آب و هوا
سرزمين
 
سرزمين كنوني لرستان بخش وسيعي از كشور را به خود اختصاص داده است. از ويژگيهاي طبيعي اين خطه، كوهستاني بودن است به نحوي كه قسمت هموار آن منحصر به چند دره آبرفتي و چند دشت كوچك مي‌باشد. رفيع‌ترين قلل رشته كوههاي زاگرس كه به طور موازي از شمال غرب به جنوب شرق سراسر استان را فرا گرفته‌اند، در اين ناحيه قرار دارند.

«اشترانكوه» با ارتفاع 4050 متر در اليگودرز

«گرين» با ارتفاع 3623 متر درالشتر

«ويلوكمربسته» با ارتفاع 3200 متر در اليگودرز

«هشتاد پهلو» با ارتفاع 2991 متر در جنوب خرم‌آباد

«سفيدكوه» با ارتفاع 2931 متر در شمال غربي خرم آباد
«كبير كوه» با ارتفاع بيش از 2000 متر درحاشيه جنوب‌غربي استان لرستان
 
آب و هوا
از خصوصيات اقليمي لرستان تنوع آب و هوايي آن است به طوري كه مي‌توان سه ناحيه بارز آب و هوايي را در آن باز شناخت:

1. ناحيه سرد كوهستاني، شامل مناطقي كه بيش از 1400 متر از سطح دريا ارتفاع دارند. شهرستانهاي بروجرد، درود، ازنا، اليگودرز، الشتر و نورآباد دلفان در اين ناحيه آب و هوايي واقع مي‌باشند.

2. ناحيه معتدل مركزي مشتمل بر نقاطي كه در ارتفاع نسبتاً كمي از سطح دريا قرار دارند. در اين ناحيه به ندرت يخبندان مي‌شود. شهرستان خرم‌آباد و بخش چگني و قسمتي از شهرستان كوهدشت داراي اين گونه آب و هوا مي‌باشند.

3. ناحيه گرم جنوب دربرگيرنده نقاطي با ارتفاع بسيار كم از سطح دريا مي‌باشد. دماي بسيار بالا و ميزان بسيار كم بارندگي از اختصاصات اين ناحيه است. بخش پلدختر و قسمتي از بخش پايي در اين ناحيه قرار دارند.

با توجه به وضع اقليمي ياد شده لرستان داراي يكي از غني‌ترين شبكه‌هاي آبهاي روان است. مهم‌ترين كانونهاي آبگير دايمي لرستان عبارتند از: «كازينستان»، «اشترانكوه»، «گرين» و «ميش‌پرور» كه به طور عمده در نواحي كوهستاني شمال و شرق پراكنده‌اند.

علاوه بر آن كانونهاي آبگير فصلي، ارتفاعات جنوبي سفيد كوه و هشتاد پهلو، شبكه‌هاي آب روان استان را تقويت مي‌كنند. رودهاي پرآب و مهمي چون سيمره، كشكان و سزار شريان‌هاي حياتي استان را تشكيل مي‌دهند.

از نقطه نظر پوشش گياهي، كوههاي لرستان داراي جنگلهاي طبيعي نسبتاً فراواني است. مساحت جنگلهاي لرستان حدود 750 هزار هكتار است كه با اين وسعت حدود 1250000 هكتار مرتع را نيز بايد اضافه كرد. بيشتر جنگلهاي لرستان از نوع بلوط مي‌باشد. ديگر انواع درختان جنگلي لرستان عبارتند از: زالزالك، پسته وحشي، مازو، گلابي وحشي، ون و ... . حداكثر جنگلهاي لرستان در كوههاي هشتاد پهلو، سفيد كوه و كوههاي بلوران پراكنده‌اند.

مراتع استان لرستان، از پربهاترين سرمايه‌هاي حياتي مردم اين ديار به حساب مي‌آيند و منبع توليدات پروتييني و دام آن را تشكيل مي‌دهند. حدود 5 درصد از كل مراتع لرستان مراتع درجه يك محسوب مي‌شود. اين مراتع بيشتر از نوع گون، كما، جو وحشي و انواع بروموس مي‌باشند و در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر در نواحي اشترانكوه، سفيدكوه و گرين پراكنده‌اند. 15 درصد از مراتع استان درجه دوم مي‌باشد كه ارتفاعات كمتر از 2000 متر در قسمتهاي ييلاقي و ميان بند وجود دارد و شامل يونجه‌هاي يك ساله و انواع آگروپايرون است. بقيه مراتع كه 80 درصد كل مراتع را در برمي‌گيرد، از نوع درجه سوم است.
جبال برافراشته زاگرس كه از شمال غرب ايران آغاز و به جنوب شرق ختم مي‌شود، محدوده‌اي وسيع از سرزمين ايران را محصور مي‌كند.

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal