دفتر آمار و اطلاعات و GIS
اطلاعات كارشناسان
دفتر آمار و اطلاعات ‍- مشخصات كارشناسان
 

نام

قاسم

نام خانوادگي

علي كرميان

مدرك تحصيلي

ليسانس

رشته تحصيلي

مهندسي نساجي

سمت

رييس گروه جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي 

سابقه كار

21 سال


نام

علي اكبر

نام خانوادگي

كلهري

مدرك تحصيلي

فوق ليسانس

رشته تحصيلي

آمار

سمت

رييس گروه حسابهاي اقتصادي

سابقه كار

12 سال


نام

عيسي

نام خانوادگي

ترانه

مدرك تحصيلي

ليسانس

رشته تحصيلي

مديريت

سمت

كارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

سابقه كار

15 سال


نام

مهناز

نام خانوادگي

برزويي

مدرك تحصيلي

ليسانس

رشته تحصيلي

مهندسي صنايع

سمت

كارشناس حسابهاي اقتصادي

سابقه كار

12 سال


نام

صدر 

نام خانوادگي

صفري الوار

مدرك تحصيلي

ليسانس

رشته تحصيلي

مهندسي برق

سمت

كارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

سابقه كار

سال


نام

اكبر

نام خانوادگي

فتحي پور

مدرك تحصيلي

ليسانس

رشته تحصيلي

نقشه برداري

سمت

رييس گروه استخراج ، بازبيني و پردازش
داده هاي آماري

سابقه كار

18 سال


نام

احد

نام خانوادگي

رشيدي

مدرك تحصيلي

فوق ليسانس

رشته تحصيلي

سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور
(RS & GIS)

سمت

كارشناس مسئول نقشه و GIS

سابقه كار

7 سال


نام

سميه

نام خانوادگي

بردي نشين

مدرك تحصيلي

فوق ليسانس

رشته تحصيلي

آمار

سمت

كارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

سابقه كار

سال


نام

كامران

نام خانوادگي

شاه محمدي

مدرك تحصيلي

فوق ديپلم

رشته تحصيلي


سمت

كارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

سابقه كار

24 سال

 

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal