دفتر آمار و اطلاعات و GIS
تقسيمات كشوري و همسايگان

آخرين تقسيمات كشوري

بر اساس آخرين تقسيمات كشوري مصوب هيأت دولت ، استان لرستان داراي 10 شهرستان ، 27 بخش و 23 شهر ، 84 دهستان و 2750 آبادي مسكوني مي باشد .

شهرستان هاي استان : اليگودرز ـ بروجرد ـ خرم آباد ـ دورود ـ دلفان ـ ازنا ـ‌ كوهدشت ـ پلدختر ـ سلسله و دورهتقسيمات كشوري سال 1385

در سال 1385 استان لرستان داراي 9 شهرستان ، 26 بخش و 23 شهر ، 83 دهستان و 2750 پارچه آبادي مسكوني بوده است .

شهرستان هاي استان : اليگودرز ـ بروجرد ـ خرم آباد ـ دورود ـ دلفان ـ ازنا ـ‌ كوهدشت ـ پلدختر ـ سلسله
همسايگان

استان لرستان از شمال با استان همدان ، از شمال شرقي با استان مركزي ، ازشمال غربي با استان كرمانشاه ، از غرب و جنوب غربي با استان ايلام ، از جنوب با استان خوزستان و از طرف جنوب شرقي با استان چهارمحال و بختياري و از شرق با استان اصفهان همجوار مي باشد.

اصلاحات و تغييرات تقسيمات كشوري استان لرستان از سال 1335 لغايت 1387

اصلاحات و تغييرات تقسيمات كشوري براي رسيدن به يك وضعيت مطلوب در تقسيم بندي واحدهاي سياسي انجام مي گيرد . در اين تعيين حدودها و تقسيم بندي ها و نيز تأسيس ، ايجاد ، الحاق و انتزاعات سعي و تلاش دست اندركاران ساماندهي اين واحدها در چارچوب ضوابط و معيارهايي بوده است تا به شكلي اقدام شود كه شرايط اجتماعي ، ‌اقتصادي ، ‌فرهنگي و اجتماعي مناطق و واحدهاي مورد نظر مورد توجه قرار بگيرد . هدف نهايي دولت در تقسيم بندي واحدهاي سياسي بر اين پايه استوار بوده است تا زمينه اي فراهم شود كه دستيابي به استانداردها براي برنامه ريزي و توسعه بيشتر و بهتر نقاط شهري و روستايي به منصه ظهور برسد . در پنجاه سال اخير همه واحدهاي سياسي استان لرستان در سطح دهستان ،‌ بخش و شهرستان دستخوش تغيير و اصلاح قرار گرفته است .

در استان لرستان در سال 1352 استانداري لرستان تأسيس و از فرمانداري كل به استان تبديل شده است . قبل از تأسيس استانداري لرستان با عنوان فرمانداريكل البته با همين محدوده جغرافيايي فعلي و تا حدودي گسترده تر و پهناورتر از لحاظ اداري تابع استان ششم ( خوزستان ) بوده است .

در طي سالهاي 1335 تا 1387 اهم تغييرات و اصلاحات تقسيمات كشوري در استان لرستان به شرح زير بوده است :

1 ـ در سال 1361 بخش الوار گرمسيري با مجموعه دهستانها و ساير واحدهاي سياسي آن از استان لرستان منتزع و به شهرستان انديمشك استان خوزستان انتقال يافته است .

2 ـ در سال 1368 بخش هاي كوهدشت و دلفان از توابع شهرستان خرم آباد و بخش دورود از توابع شهرستان بروجرد از اين شهرستان ها منتزع و با تأسيس فرمانداري در آنها به شهرستان تبديل شدند .

3 ـ در سال 1373 بخش هاي سلسله ، پلدختر و جاپلق بر اساس مصوبه شماره 13274 مورخه 6/9/1373 از شهرستان هاي خرم آباد و اليگودرز منتزع و با عنوان شهرستان هاي سلسله ، پلدختر و ازنا در آنها فرمانداري تأسيس و به شهرستان تبديل شدند.

4 ـ در شهرستان كوهدشت چهار شهر به نام هاي چقابل ، كوهناني ، گراب و درب گنبد به ترتيب در سال هاي 1375 ، 1375 ، 1377 و 1383 در آنها شهرداري تأسيس و از روستا به شهر تبديل شدند . اين چهار شهر همه مركز بخش هستند ، لازم به ذكر است كه شهر درب گنبد از سال 1354 به صورت فصلي داراي شهرداري بوده است ، اين شهرداري بيشتر در فصل بهار و به خاطر حضور زائران امامزاده شاهزاده محمد (ع) فعاليت داشته و ازنظر خدمت رساني نيز فعاليت چنداني نداشته است .

5 ـ در شهرستان پلدختر روستاي معمولان مركز بخش معمولان اين شهرستان در سال 1379 در آن شهرداري تأسيس و به شهر تبديل شده است .

6 ـ در محدوده شهرستان سلسله روستاي فيروزآباد در سال 1381 به شهر تبديل شده است .

7 ـ ‌در شهرستان ازنا نيز روستاي مؤمن آباد در سال 1379 به شهر تبديل شده است . نام قبلي روستاي مؤمن آباد مأمون بوده است .

8 ـ در شهرستان دورود در مورخه 10/4/1377 روستاي چالانچولان مركز بخش سيلاخور اين شهرستان به شهر تبديل و به عنوان شهر چالانچولان شناخته مي شود .

9 ـ در شهرستان خرم آباد روستاهاي زاغه ،‌چغلوندي ، سپيددشت ،‌محمودوند و سراب دوره به ترتيب در سالهاي 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1381 و 1380 در آنها شهرداري تأسيس و به شهر تبديل شده اند .

10 ـ در سال 1386 بخش دوره چگني از شهرستان خرم آباد منتزع و متشكل از بخش هاي چگني ، ويبسيان و بخش جديد شاهيوند شهرستان دوره را تشكيل داده اند .

11 ـ در سال 1387 با تصويب وزارت كشور شهر محمودوند از توابع شهرستان جديد دوره به شهر ويسيان تغيير نام داده است .

12 ـ در طي سالهاي 1335 تا 1387 علاوه بر تغييرات و اصلاحات اشاره شده فوق در استان لرستان تغييراتي هم در خطوط مرزي دهستانها ، بخش ها و شهرستان هاي استان انجام گرفته است كه ذكر همه آنها در اين گزارش مقدور نمي باشد . ضمناً در طي اين سال ها تعدادي از آباديها نيز از استان لرستان منتزع و به استانهاي همجوار انتقال يافته اند . اين انتقال در شهرستان هاي بروجرد ، اليگودرز و دلفان به استانهاي اصفهان ، مركزي ، همدان و كرمانشاه بوده است .
 

سال

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد آبادي داراي سكنه

تعداد آبادي خالي از سكنه

1335

3

...

...

...

...

...

1345

3

16

10

61

3493

66

1355

3

17

10

63

3447

46

1365

3

16

10

58

2898

447

1375

9

25

10

81

2842

641

1385

9

26

23

83

2865

567

1387

10

27

23

84

2865

567

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal